Var lagras åtgärder i Photoshop CC 2019?

Källinstallation:

Starta Photoshop och välj Windows> Åtgärder.

Klicka på Ny uppsättning i flymenyn för åtgärdspanelen. Ange ett namn för den nya åtgärdssatsen.

Se till att den nya åtgärdssatsen är vald. Dra nu de åtgärder du vill inkludera i åtgärdssatsen.

Välj den åtgärdsuppsättning du just skapat och välj Spara åtgärder på flyger-menyn i åtgärdspanelen. Photoshop skapar .atn-filen.

Den sparade .atn-filens standardplats är följande:

  • (Windows) C: Användare <användarnamn> AppData Roaming Adobe Adobe Photoshop <version> Förinställningar Åtgärder
  • (Mac OS) Program Adobe Photoshop <version> Förinställningar Åtgärder

Lämna en kommentar