Varför är de flesta körkortbilder hemska?

Belysningen är medvetet dålig. Målet är inte att smickra någon, utan att återspegla ett "verkligt" utseende som tjänstemannen kan se på vägkanten.

De flesta bilder tas också i slutet av ett långt och ibland stressande besök i DMV. Förra gången jag fick en bild, visade jag upp, väntade, fyllde i pappersarbete, väntade mer, tog ett körprov, väntade, tog pappersarbete från min testare till receptionen, väntade, betalade, väntade och fick sedan en bild. Det var ungefär 2 timmar, kanske mer. Om jag hade försökt presentera en idealiserad bild, hade antagligen väntetiden minskat det.

Så mellan belysning och perspektiv och förseningar med att ta det blir det sällan så trevligt som någon skulle vilja.

Lämna en kommentar