Varför är denna anmärkning från JK Rowlings Harvard-tal så roligt för publiken (”Vid vår examen var vi bundna av kunskapen om att vi hade vissa fotografiska bevis som skulle vara exceptionellt värdefulla om någon av oss sprang till premiärminister”)?

Humorn i denna anmärkning är baserad på två grundläggande fakta som de flesta av oss är medvetna om: (1) på college är många av oss engagerade i vilda fester och andra ungdomliga diskretioner där det är mycket möjligt att fotografier togs som visar några av oss engagerade i indiskretioner; och

(2) det är välkänt att många politiska liv har upphört eller allvarligt störts av skandaler, vars bevis ofta har publicerats fotografier.

Implikationen av Rowlings kommentar är att många av hennes klasskamrater delade med henne liknande pinsamma händelser i deras förflutna som de alla hade kunskap om och att denna delade hemlighet utgjorde en form av ömsesidigt band. Jag är inte säker på att det verkligen fungerar så, men tanken är humoristisk. Tänk på ögonblicket vid ett bröllop när den bästa mannen står upp för att göra sin skål och brudgummen plötsligt inser alla de pinsamma händelser som den bästa mannen vet om vilken han kan vara på väg att avslöja för hela publiken.

Lämna en kommentar