Varför är ekvationen för fotosyntes 6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O?

Svarade ursprungligen: Varför är ekvationen för fotosyntes 6CO2 + 12H2O ---> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O?

Detta är ett bra exempel på att en ganska komplex serie av reaktioner kondenseras till ett snyggt, lättsmält utdrag som fortfarande är korrekt. Fotosyntes, som du med rätta misstänker, är komplicerad och involverar många enzymer, koenzymer och en elektrontransportkedja och så vidare. När den introduceras för barn (som jag bestrider är det fel att lära ut för barnen i första hand) tar denna förenkling bort det tungsvridande, munfyllande jargongen och namn som annars skulle behövas för att förklara processen fullständigt.

Varför är detta den övergripande ekvationen för fotosyntes? Som de andra svaren klargör är detta ekvationen eftersom den återspeglar vad som faktiskt är fallet samtidigt som den överensstämmer med ekvationsskrivningskonventionen. Glukos, ett grundläggande socker med sex kol, går naturligtvis igenom andra metaboliska processer för att bilda andra lipider och kolhydrater, så denna ekvation är bara en generalisering av starten på en process.

Lämna en kommentar