Varför fungerar inte flyttverktyget i Photoshop CS5?

Scenario 1

Du försöker förmodligen flytta ett lager som kallas Bakgrund med ett lås.

Detta är faktiskt inte ett riktigt lager (därav namnet), och det kommer att förbli på plats och alltid under andra lager. Det kan inte heller ha några transparenta områden.

In Photoshop CS5 och CS6 (och tidigare) måste du ändå åtminstone namnge det genom att dubbelklicka på dess namn och ändra det till något annat (“Lager 0” eller ett mer lämpligt namn). Från CC versioner på, helt enkelt genom att klicka på låset ändras Bakgrund omedelbart till ett riktigt och rörligt lager.

Scenario 2

Om lagret redan är namngivet, staplat ovanpå andra lager och kanske till och med visar viss transparens, är det förmodligen ett annat lås i aktion:

Dessa kommer att:

  • bevara lagret öppenhet
  • förhindra att den ändras pixlar
  • förhindra det flyttas
  • låsa alla ovanstående.

Lämna en kommentar