Varför kan jag inte exportera min bild från Photoshop?

Min första gissning var att det kan ha varit en arbetsyta som visade en begränsad uppsättning exportalternativ, men ingen av standardarbetsytorna begränsar dessa alternativ. Ändå kan du kontrollera via menyn Windows → Arbetsytor och prova något annat än din nuvarande arbetsyta.

Det kan också vara ett problem med själva filen. Prova att skapa ett nytt dokument och se om något är annorlunda.

Det är också möjligt att vissa plugins antingen inte laddas eller har skadats.

Du kan kringgå valfria plugins och tredjepartsinsticksprogram genom att starta om Photoshop i "säkert läge" medan du håller ned Skift-tangenten.

Om säkert läge inte ändrar någonting kan det vara ett problem med ett kärna Photoshop-plugin eller själva applikationen, och ominstallering av Photoshop rekommenderas då.

Lämna en kommentar