Varför kostar Adobe Photoshop så mycket?

Glib-svaret är att Adobe tycker att prissättningen är optimal. Det vill säga om de halverade priset skulle de sälja färre än dubbelt så många exemplar och om de fördubblade priset skulle de sälja färre än hälften av antalet exemplar.
Men jag tycker att det är mer komplicerat än så ...

  • Jag skulle tro att en hel del av deras intäkter kommer från uppdateringsavgifter. Ett högt pris gör att de kan ta ut ett högt absolut pris för uppgraderingar även om det är en bråkdel av kostnaden för en ny kopia.
  • Photoshop är ett otroligt kraftfullt och komplicerat system. Det är verkligen inte lämpligt för avslappnad användning (det är vad Elements är för) och så människor måste spendera tid och pengar på att lära sig att använda det. För att få en avkastning på denna investering måste deras kunskaper upplevas för att locka både en monetär och en statuspremie. Produktens höga pris stöder detta. Observera att Adobe försöker hålla utbudet av välutbildade operatörer flödande genom att erbjuda generösa men mycket tätt övervakade (du behöver certifiering från en godkänd utbildningsinstitution) rabatter för studenter. När en person har investerat i att förvärva denna färdighet kommer de att främja användningen av verktyget i sin organisation och därmed öka försäljningen av ytterligare kopior (precis som Oracle DBA).
  • Det ger Adobe utrymme för att prissätta lägre funktion, nisch, produkter (som Lightroom) till ett högre pris än vad de annars skulle kunna uppnå eftersom "det är mycket billigare än Photoshop"

Lämna en kommentar