Varför uppfann Louis Daguerre fotografering?

Inte riktigt, kameran var redan känd. Daguerre uppfann den första praktiska fonografiska processen. Samtidigt hade Henry Fox Talbot i England självständigt utvecklat en annan process men Daguerre publicerade sitt arbete först.

Första fotografiet hade tagits av Nicéphore Niépce 1926 det 1827 så att han kunde ses som uppfinnaren av kameran som vi känner den - en anordning för att fånga bilder oberoende med ljus. Daguerre samarbetade med Niépce 1829.

Principen om hur kameran bildar trollkarlen var känd för åldern. Ordet Camera kommer från termen camera obscura - mörkt rum som användes för att hjälpa målarna så kamera betyder ett rum på latin, det är relaterat till ordet kammare.

Lämna en kommentar