Vem uppfann färgfotografering?

Jag skulle vara benägen att hålla med Lee om vi sa ”kommersiellt”. Men det fanns färgbilder som "tagits och spelats in" före George Eastman. Redan 1840 fanns det experiment inom färgfotografering.

Gabriel Lippmann är uppfinnaren av en metod för att reproducera färger med fotografi, baserat på störningsfenomenet, vilket gav honom Nobelpriset i fysik 1908. Trefärgsmetoden, som är grunden för praktiskt taget alla praktiska färgprocesser, vare sig kemiska eller elektroniskt, föreslogs först i en artikel om färgvision från 1855 av den skotska fysikern James Clerk Maxwell.

Hur som helst, beroende på var du drar linjen, var det mycket innan Eastman, som gjorde det partikel för en icke-utövare, att uppskatta färgfotografering.

Jag föreslår att du läser detta för en mer detaljerad redogörelse för tidig färgfotografering:

Färgfotografering

Lämna en kommentar