Vem upptäckte foton?

Även om den första grottman som observerade ljus kunde vara ett svar, var Marie Curie den första som upptäckte gammastrålar med hög energi, dvs. fotoner. När hon observerade de mystiska strålarna som avges av elementet radium placerade hon omedelbart sitt radiumprov i ett magnetfält och observerade partikelstrålen delad i tre strålar, en avböjdes något åt ​​höger (märkta alfapartiklar) i en smal stråle , en avböjdes starkt åt vänster i en mycket diffus stråle (märkta betapartiklar) och en stråle som inte avböjdes alls (gammapartiklar). Partiklarna som avböjs till höger var uppenbarligen tunga och positivt laddade och framställdes i en tvåkroppshändelse, eftersom de alla hade samma energi och bara hade en liten avböjning. Partiklarna som böjdes åt vänster var lätta och negativt laddade och producerade i en tre-eller-mer-kroppshändelse, eftersom de hade många olika energier och deras avböjning var stor. Gamma-partiklarna (fotoner) var neutrala.

Lämna en kommentar