Vid vilken tidpunkt äger fotosyntes rum?

Tiden är inte relevant.

För att genomföra fotosyntes behöver växter, träd och mikroorganismer vatten, koldioxid och ljus. Det spelar ingen roll vilken tid på dagen så länge dessa tre är tillgängliga.

Lämna en kommentar