Vilka är de första stegen i fotosyntes?

Steg 1. Ljus exciterar elektroner i fotograferingar i både fotosystem I och II och i vattenmolekyler i fotosytem II samtidigt. Därigenom stimuleras elektroner att strömma från vattenmolekyler genom fotosystem II, sedan genom en elektrontransportkedja för att generera ATP, och sedan genom fotosystem I till oxidationsmedlet NADP + reducerar det till NADPH.

Under hela tiden fångas CO2 upp i kloroplasterna från omgivningen av Calvin-cykeln. Energiserad av ATP och reducerad av NADPH genererad i ljusreaktionerna, Calvin-cykeln bildar triosocker när någonsin ljuset lyser.

Inga andra steg 🙂

Lämna en kommentar