Vilka är de kemiska ämnen som behövs för fotosyntes?

Fotosyntes kan bara förekomma när en växt har tillgång till vatten, koldioxid, solljus och klorofyll. Växtceller producerar naturligt klorofyll och de drar koldioxid direkt från luften. Vatten och solljus måste hämtas från externa källor.Växter tar upp koldioxid genom öppningar i sina löv som kallas stomata. Dessa utvidgas och förträngs som svar på omgivande kol i luften. De absorberar vatten genom sina rotsystem. Solljus tas upp av själva bladen, som är tätt packade med klorofyllrika organeller som kallas kloroplaster. Dessa kloroplaster använder energin från solljus för att rekombinera koldioxid med H2O för att producera socker och O2, som är molekylärt syre som utsöndras genom stomatan.

Lämna en kommentar