Vilka är de mest effektiva sätten att ta bort en bild med Photoshop CS6?

Jag känner bara till CS6 - jag vet inte vad som finns tillgängligt i CC. För en lite mjuk bild och alla digitala bilder kan använda lite skärpning är det mest effektiva sättet att skarpa upp det med hjälp av högpassfiltret. Det skärper bara kanterna och lämnar de andra sakerna ensamma.

Du kan spela in det som en åtgärd för att automatisera det lite, men vissa manuella justeringar är nödvändiga.

  1. Duplicera bilden
  2. Sst transparensläge för att lägga på kopian
  3. Välj högpassfilter, ställ in radie till 1–5 pixlar (filter / annat / högpass). Om du börjar se en gloria på bildkanterna har du gått för långt. Välj mindre radie.
  4. Finjustera skärpning genom att ändra blandningsläget till mjukt ljus eller hårt ljus.
  5. Finjustera ytterligare genom att minska opacitet på kopieringslagret.
  6. När du får ett tillfredsställande resultat är du klar. Spara.

Mycket mer detaljerad information om skärpning med höga pass är rikligt tillgänglig via vår gamla vän, internet. Sök.

Lämna en kommentar