Vilka är några av de bästa institutionerna för att studera fotojournalistik?

Fotojournalistik är en viss form av journalistik som samlar in, redigerar och presenterar nyhetsmaterial för publicering eller sändning som använder bilder för att berätta en nyhetshistoria. Det här är journalistikens gren och jag tror att det finns många möjligheter med fotojournalistiken. Det finns flera toppskolor för fotojournalistik i världen. Först och främst finns grundutbildningsprogram inom fotojournalistik vid Corcoran College of Art and Design i Washington, DC och Rochester Institute of Technology, ett högt rankat nationellt universitet i New York. Ett doktorandprogram i fotojournalistik finns på Boston University. Några av landets främsta högskolor och universitet har program inom fotografi. Washington University och University of Michigan - Ann Arbor är nationellt rankade skolor med möjligheter för studenter att studera fotografi. Programmen på båda skolorna ger en utforskning av en rad fotografitekniker.

Lämna en kommentar