Vilka är några bilder som bara mekaniska ingenjörer förstår?

det finns många saker med enkel och daglig användbarhet att om något problem kvarstår i det kan en maskin inte diagnostisera det, men en ingenjör kan enkelt göra det genom att bara hoppa och se den fungera ... de flesta maskinerna är förberedda av ingenjörer och det också av det mekaniska och det vanliga som en mekaniker handlar om är ritningarna och vyerna för att göra det verklighet från en ritning till en verklighet, så de har en begreppsanalysfärdighet utvecklad så att de lätt kan förstå vad som berättas i en ritning eller ett foto.

en erfaren mech kan bara berätta på en bild om bilen sammanfattas av en slump eller av någon form av slarvig förare, det vanligaste är att ritningen läser grunden för den lärs helt ut till en mech direkt från deras studie att de kan läs åtminstone någon form av ritning och förstå den helt som en ritning av en maskin eller liknande

Lämna en kommentar