Vilka är några exempel på fotosyntetiska rötter?

Rötter beror vanligtvis på socker som produceras genom fotosyntes i löv och stjälkar, men rötterna hos vissa växter blir gröna vid exponering för ljus. I rötterna till mangrover och vissa epifytiska orkidéer ger fotosyntes ett betydande bidrag till energianvändningen i hela växten. Det finns till och med en bladlös orkidé - spökeorkidén, Dendrophylax lindenii - det beror helt på dess rötter för fotosyntes.

Lämna en kommentar