Vilka är några exempel på postmodern fotografering?

Till exempel är Pulp Fiction en postmodern film för hur den berättar historien utöver det vanliga, vilket ökar våra förväntningar på filmstruktur. Naturligtvis är postmodern film mer komplex än att ha en icke-linjär berättelse, och vi kommer in på det om ett ögonblick. Postmodern konst är en samling konströrelser som försökte motsäga vissa aspekter av modernismen eller några aspekter som framkom eller utvecklades i dess efterdyningar. I allmänhet beskrivs rörelser som intermedia, installationskonst, konceptuell konst och multimedia, särskilt med video som postmoderna. Idag bevittnar vi en överväldigande återuppkomst av dadaismen, en konströrelse för den europeiska avantgarden i början av 20-talet. Nästan exakt ett sekel sedan starten tog den så kallade neodadismen nya former, och spridningen av denna "trotsiga antikonst" -rörelse är mer populär än någonsin. Gå till min profil så hittar du allt om fotograferingsmaterial där ...

Lämna en kommentar