Vilka är några sätt att ändra storlek på ett lager i Photoshop utan att kvaliteten tappas?

Du kan inte. Om du ändrar storlek på mindre förlorar du uppenbarligen upplösningen.

Om du ändrar storlek på större tappar du också upplösningen, men det kan vara mindre uppenbart för den avslappnade användaren.

När man ändrar storlek på mindre, tenderar den uppenbara kvaliteten att vara oförminskad.

När du storleksändrar större minskar också den uppenbara kvaliteten, men du måste vara mer uppmärksam.

Varje åtgärd som gör att pixlar ”samplas” resulterar i förlust av bildupplösning och därmed kvalitet.

Det här är en anledning till att smarta objekt fungerar bra. Antalet omprover tenderar att minska.

Om du lämnar dina originalbilder oredigerade och minimerar antalet samplingsåtgärder, såsom skalning, snedvridning, storleksändring och filter, kommer det att ge bilder av högre kvalitet. Gå från punkt A till punkt B i så få steg som möjligt med de mest direkta stegen.

Lämna en kommentar