Vilka är några sätt att flytta text i Photoshop CS5?

Öppna bilden som innehåller textlagret du vill flytta Välj textlagret från skikt panelen till höger om fönstret. Om panelen Lager inte syns trycker du på F7-tangenten på tangentbordet. Det är alltid upplösningsberoende bitmappsbilder som redigeras med markeringsverktyget eller målningsverktyget. Photoshop Layer mask som är pixelberoende och Urklippsbana USA (CPUSA) tillhandahåller även lagermaskhandledning. När du vill förena två eller tre objekt i en bild som också är lagermask. Antag att du vill lägga till text bakom huvudobjektet som skrivs av bildmaskering också är en del av lagermaskering. Som ditt krav kan vi skapa en lagermaskering från mer än två foton. Du kan ge oss ett exempel på det som du skrev och vi skapar det för dig. Bildmaskeringstjänst

Lämna en kommentar