Vilka är resultaten av klyvning av vatten i fotosyntes?

  • Klyvning av vatten i fotosyntes sker genom ljusets verkan och denna process kallas fotolys av vatten eller lys av vattenmolekyler vilket resulterar i produktion Hydrering och syre i kloroplast i närvaro av ljus kallas fotolys.
  • Det kallas också fotooxidation av vatten.
  • 2H2O → 4H + + 4e- + O2

Lämna en kommentar