Vilka faktorer påverkar en regions fotosyntetiska produktivitet?

Många faktorer finns bakom ökningen eller nedgången av fotosyntetisk produktivitet i ett område, och några av dem är:

 • hur många fotosyntetiserande växter finns det i det området
 • hur tätt växterna är ordnade i området
 • hur stora eller små växterna är
 • hur friska växterna är
 • tillgång på vatten (årligen)
 • jordens konsistens och fertilitet
 • grumlighet i det området
 • förorening av det området
 • frånvaro / närvaro av giftiga material i miljön
 • tillgängliga mineraler runt dem
 • hur stora rötterna är (för att kunna ta mer vatten för fotosyntes)
 • hur stora bladen är
 • hur många kloroplaster varje fotosyntetiserande cell har
 • hur många fotosyntesceller som finns i varje växt

Lämna en kommentar