Vilka funktioner har fotografering?

Funktionsfotografering är en av tre huvudkategorier av arbete som fångats av arbetande nyhetsfotografer. De andra två huvudkategorierna är naturligtvis nyheter och sport.

Det finns nästan lika många definitioner av ett funktionsfoto som det finns fotografer som är inblandade i genren. Ett funktionsfoto kan dock beskrivas som en nyhetsbild som kompletterar rubrikerna - en som inte har någon tvingande anledning att köra men som ger ytterligare djupgående täckning för nyheter eller nyhetsberättelse.

När en viktig person eller betydelsefull händelse nyligen har varit i rubriknyheterna kan en redaktör besluta att köra en funktionsartikel baserat på bakgrunden till den ursprungliga berättelsen. En funktionsfotograf kan därför försöka visa en viss person hemma i sin familjemiljö, kanske prata om deras liv och hur händelserna ledde till deras framträdande i nyhetsrubrikerna. Berättelserna som berättas på detta sätt kanske inte är särskilt viktiga individuellt, men kumulativt visar de vår kultur. De kan också lägga till en positiv sida i berättelser som balanserar övervägande negativa nyheter.

Lämna en kommentar