Vilka var de första fotografierna som någonsin tagits av varje planet från jorden?

de tidigaste astronomiska fotografierna gjordes sannolikt på glasark. Även om det var dyrt och ömtåligt, tillhandahöll de ett stabilt medium i stort format för att fånga ett brett synfält. Jag vet inte när den allra första gången a solsystem planeten fotograferades. Men eftersom vi nu vet att i genomsnitt varje stjärna har ungefär en planet som går runt den, är det säkert att säga att den första extrasolar planet fotograferades inom det första stjärnfältet. Men naturligtvis blandades ljuset från dessa planeter med deras stjärnas ljus, varför extrasolära planeter inte bekräftades förrän för några decennier sedan.

Ovanstående plattor är från Harvard Observatory, som rymmer tallrikar från 1885. Se Bevara det astronomiska förflutna för mer information.

Lämna en kommentar