Vilka villkor är nödvändiga för fotosyntes?

Villkoren som är nödvändiga för fotosyntes är

  1. Solljus; fotosyntetiskt utbyte varierar beroende på solljus. Det är maximalt i rött och blått ljus. Det är noll i grönt ljus
  2. Klorofyll: fotosyntes sker i klorofyll plants.it - ​​& nbspDenna webbplats är till salu! - & nbspPlants Resurser och information. Det sker inte i albuminösa växter
  3. Vatten: tillräcklig mängd vatten behövs för fotosyntes
  4. Koldioxid: optimal mängd koldioxid som krävs för fotosyntes. När det är i låg koncentration minskar foto syntetiskt utbyte. När det är i hög koncentration löses koldioxid i vatten och bildar kolsyra som skadar http://cells.In för att undvika att stomin stängs och koldioxidkoncentrationen kommer in http:// decreased. Så att den syntetiska fotosyntesen minskar
  5. Syre: när det finns hög syrekoncentration sker fotandning som leder till minskad fotosyntes
  6. Temperatur: när det är hög temperatur, stomata nära att minska transporten, vilket leder till inträde av låg mängd kol http://dioxide.so fotosyntes minskar

Lämna en kommentar