Vilken är den specifika funktionen av ljusenergi vid fotosyntes?

Ljus har några roller i fotosyntes. Det aktiverar klorofyllerna, vilket sedan överför den energin till fotosystemens reaktionscentra för att initiera överföringen av en elektron. Ljus används också för att signalera aktiveringen av Calvin-Benson-cykeln (som hämmas i mörkret för att spara energi i kloroplasten) och för att reglera många andra utvecklingsprocesser som påverkar fotosyntes. Syntesen av klorofyll i sig innebär en lätt katalyserad reaktion. I rörliga växter (som att simma gröna alger) används också ljus för navigering.

Naturligtvis finns det naturligtvis alla negativa processer som orsakas av ljus under fotosyntes. Ljusenergi som absorberas av en klorofyll kan överföras till molekylärt syre för att bilda reaktiva syrearter (aka fria radikaler), speciellt på en ljus solig dag när tillförseln av ljusenergi överstiger graden av CO2-diffusion i kloroplasten. UV-ljus kan direkt skada fotosystemen och orsaka skador på kloroplast-DNA (och kärn- och mitokondriellt DNA också).

Lämna en kommentar