Vilken är korrekt, ”foto tagit av mig” eller ”foto tagit av mig själv”?

Denna fråga roar mig.

En gång på en tyst auktion för välgörenhetsinsamlingar bjöd jag på och vann en porträttperiod med en professionell fotograf. Vänner vid evenemanget antog att jag skulle ta min familj för ett gruppporträtt. Men faktiskt gick jag och fick ta ett foto av mig själv.

Ser du vad jag just gjorde där?

Dina andra svarare har redan förklarat den reflekterande användningen av "mig själv" och gjort gällande att uttrycket "foto tagit av mig" är korrekt. Om du talar om ett foto du tog kan du säga "Jag tog det här fotot." Om du ville sätta meningen i passiv för att ändra betoning, skulle du säga "Detta är ett foto som tagits av mig."

Men uttrycket "av mig själv" kan betyda "jag, ensam". I så fall ... se mitt andra stycke.

Jag kunde förlänga den här punkten om och om igen, men jag har nog förvirrat tillräckligt mycket redan. Ensam.

Lämna en kommentar