Vilken betydelse har fotografering för brottsbekämpning? Vilket syfte tjänar det?

Vikten och betydelsen av fotografering för brottsbekämpning är att tillhandahålla dokumentation av en händelse eller en brottsplats som ett medel för framtida referens och se tillbaka. LE-fotografer tilldelas vanligtvis den avdelningens rättsmedicinska enhet och för mindre avdelningar har LE-fotografen vanligtvis skickats till specifik rättsmedicinsk utbildning så att han / hon kan dokumentera händelser / brottsplatser efter behov.

Lämna en kommentar