Vilken betydelse har fotografering i journalistik?

Tack för att du frågar.

I journalistik spelar fotografi en nyckelroll för att representera den situation som rapporteras. En situation kan avbildas av flera fotografer på ett annat sätt. Vissa kommer att försöka fokusera mer på hur man kan representera det som en politisk fråga, andra kommer att försöka visa den verkliga historien och andra kommer att försöka överdriva situationen etc.

Jag tror att detta verkligen påverkar folkets mentalitet. Om en fråga presenteras på ett mer politiskt sätt kommer den att skapa tvetydighet och känsla av förakt hos människorna för den nuvarande regeringen och deras arbete. Den ursprungliga berättelsen kan vara annorlunda än den som presenteras av fotografen och journalisten.

För t.ex. du är medveten om de olika whatsapp-meddelanden som vidarebefordras i gruppen utan att ens ge dig tid att läsa vad det handlar om. Om du överväger något meddelande och försöker läsa det ordentligt kommer du att få veta hur folket försöker visa samma budskap på olika sätt som genererar kamp bland sociala grupper, falska övertygelser, etc medan det faktiskt är minst bekymrat över den saken .

På samma sätt är fotografi en nyckel eller ryggrad i journalistiken för att visa folket verklighet eller falsk verklighet, beroende på journalisten och fotografen som försöker visa rapporterna för något hämndssyfte eller för socialt erkännande.

Jag hoppas att detta hjälper.

Tack!!

Lämna en kommentar