Vilken funktion har NADPH i fotosyntes?

NADPH används i reaktionerna som omvandlar de 3 kolsockerarter som produceras av Rubisco till 5 kolsockerarter som Rubisco använder för att fånga CO2-molekyler. NADPHs funktion är att leverera elektroner för några av enzymreaktionerna.

NADPH hämtar sina elektroner från Ferrodoxin-NADPH-reduktas-komplexet associeras med fotosystem I, som i sin tur får sina elektroner från ferrodoxin, som får sina elektroner från fotosystem I, som får sina elektroner från plastocyanin, som får sina elektroner från b6f-enzymkomplexet , som hämtar sina elektroner från plastokinolen, som hämtar sina elektroner från fotosystem II, som får sina elektroner från att förvandla vatten till syre.

Lämna en kommentar