Vilken roll har fotosyntes i kolcykeln?

Vårt kolets kretslopp på jorden lagrar och återvinner kol som är det näst vanligaste elementet som utgör levande organismer. Producentorganismer som växter tar in kol från atmosfären i form av koldioxid. De använder sedan kolmolekylerna från koldioxiden i fotosyntesprocessen för att göra sockerarter, proteiner och lipider för deras tillväxt. När växterna äts av konsumentorganismer (djur, bakterier) släpper konsumenterna ut kolet i växterna genom att bryta ner och använda de organiska föreningarna i sina metaboliska processer. Kol släpps ut i ekosystemet i form av koldioxid när djuren andas. När konsumenter dör bryter nedbrytningsorganismer (bakterier, svampar) också ner de organiska molekylerna och frigör kol genom andning.

Lämna en kommentar