Vilken roll har RuBisCO i fotosyntesen?

Ribulosa 1,5-bisfosfatkarboxylas / oxygenas är ett enzym som katalyserar bindningen av Co2 till ribulos 1,5-bisfosfat och leder till bildning av sex kolinstabil förening.
Det klyver sedan denna instabila förening för att bilda två molekyler av 3-fosfoglycerat, som nu genomgår en serie reaktioner för att reformera ribulosa 1,5-bisfosfat.

Rubisco kodas av kloroplastgenomet men det har en mycket låg hastighet, det vill säga det fixar endast 3 Co2-molekyler per sekund, därför är 50% av kloroplastprotein rubisco.

Lämna en kommentar