Vilken roll har vatten i fotosyntes?

Vatten är en källa till elektroner i fotosyntes.

Elektroner stimulerade av ljus, strömmar från klorofyll till NADPH, och är vana vid minska CO2 i Calvin cykel producerande monosackarider.

I dessa ljusreaktioner, vatten är delas (fotolys) för att tillgodose elektronskulden i klorofyllmolekylerna i reaktionscenter of fotosystem II. Dessa elektroner flyter igenom icke-cyklisk fotofosforylering att producera ATP och NADPH som driver Calvin-cykeln.

Molekylär (O2) produceras i fotolys av ljusreaktionerna och flyr till atmosfären.

H2O -> 2H + + 2e- + 1/2 O2

Lämna en kommentar