Vilken roll spelar en växts stomata i fotosyntesen?

Stomatan möjliggör utbyte av gaser mellan växtens bladvävnad och den omgivande luften. Landväxter skyddar sig mot vattenförlust genom att täcka sig i en vaxartad nagelbana som är både vattentät och lufttät, och därför måste en växt öppna sin hud för att detta gasutbyte ska ske.

Processen med fotosyntes förbrukar [matematik] CO_2 [/ matematik] och genererar [matematik] O_2 [/ matematik], så för att fotosyntes ska kunna uppstå måste växten ha ett sätt att låta [matematik] CO_2 [/ matematik] diffundera in i vävnaden av dess löv och överskott [matematik] O_2 [/ matematik] diffus tillbaka. Det är stomatas roll.

Lämna en kommentar