Vilken roll spelar vatten i cellulär andning och fotosyntes?

Jag tror att detta är för fotosyntes:

När en pigmentmolekyl träffas av ljusfotoner blir elektronerna i det yttersta skalet upphetsade och kommer därför att hoppa till ett högre energiläge (lämnar de fotoexciterade pigmentmolekylerna instabila).

För att ersätta de elektroner som blev upphetsade av ljus bryts vatten ner i:

H2O -> 2H + + 1/2 O2

där en H + -jon bär en elektron längs sitt skal (det är därför två H + -joner behövs för att ersätta två elektroner som passeras från en fotosyntespigmentmolekyl till en annan). De fotoexciterade elektronerna som transporteras av fotosyntespigment överförs nu till de icke-fotosyntetiserande klorofyll A-pigmenten (P680 för Photosystem II och och P700 för Photosystem I). Därefter transporteras eletronerna av klorofyll A-pigment till den primära elektronacceptormolekylen som passerar elektronerna genom den linjära elektrontransportkedjan.

Endast Photosystem I är involverat i BÅDE det cykliska elektronflödet (för mer ATP-produktion) och linjär elektrontransportkedja (för reduktion av NADP + till NADPH).

Eftersom glukos är C6H12O6, är det bättre att spåra elektronflödet genom att säga att för att bilda "en glukosmolekyl" måste 6 vattenmolekyler brytas ner för att förse de 12 elektroner som behövs och 3 syremolekyler är dess av -Produkter.

Sedan behövs ATP och NADPH för Calvin Cycle.

Lämna en kommentar