Vilken typ av fotografering är bäst med en Canon 50mm prime 1.8 på en beskärningssensor?

Porträtt är bra.

Men nu när våren är runt hörnet, vänligen undersök mer om makrobilder med omvänd lins. Det ger dig vackra resultat med en 50 mm makrolins.
För att ge lite mer information om vändningsmakro måste du ställa in f-värdet innan du tar bort det och vänder för skottet. Du måste ställa in hög ISO och lite snabbare slutartid och största möjliga f-inställning - Förmodligen kommer manuellt läge att hjälpa. När du väl gjort det måste du ta bort linsen och vända den och hålla den tvärs över.

Bild med tillstånd från Google.

En du har den till hands kan du komma så nära en blomma / något litet som du vill och få några fantastiska bilder.
Få av skottproverna från min resa till Carlsbad blommfält:

Det kommer att bli mycket skakningar och det kommer att finnas viss osäkerhet att fokusera. Om linsen har manuella fokusringar, är det bättre. AF kommer att jaga länge. Men när du väl har fått kombinationerna rätt blir resultaten fantastiska.

Lämna en kommentar