Vilken växt växer utan fotosyntes?

De enda växterna som växer utan fotosyntes är två grupper som kallas parasiter och saprofyter.

Parasiter får näring från levande celler från en annan växtvärd, ett exempel är en blommande växt, dodder (Cuscutea). Dodder är en mycket tunn vinstock, genomskinlig gul till orange som växer från frön, men fångar omedelbart på nästan alla växtarter i närheten och bildar pinnliknande strukturer som kallas haustoria som fungerar som rör för att suga saften från värden. Dodder skickar rankor från huvudrankan och blir som en bana, som trasslar hela växten. Blommorna är små - 2–4 mm, men producerar stora mängder nästan osynliga frön som kan ligga vilande i jord i flera år. Dodder kan växa på vilda växter, men kan invadera och förstöra vissa grödor som alfalfa. En annan parasit är mistel, men den växer långsamt, ofta på träd, och orsakar vanligtvis inte mycket skada.

Saprofyter växer helt på dött organiskt material. De flesta av dem är svampar inklusive mögel, mögel och svamp. Svamp är viktiga kommersiella grödor som utnyttjar det faktum att de inte behöver något solljus eftersom fotosyntes inte sker. De odlas i humusbrickor som kan staplas högt, tar lite utrymme och i svagt ljus. Indiska rör (Uniflora monotrope) är ett exempel på en blommande växt som inte har någon klorofyll. Den har en fullformad blomma med kronblad och en stam med blad, men hela växten är vit. Jag växer i djupa skogar där lite ljus når skogsbotten.

Lämna en kommentar