Vilket ämne tillverkades det första fotografiet?

En fotografihistoria Del 1: början

Eller så kan du hoppa ner till det här avsnittet och bara läsa det här.

Uppfinningen av kameran

Den första fotobilden - som vi känner till - togs 1825 av en fransk uppfinnare Joseph Niepce. Det visar en vy från fönstret vid Le Gras. Det finns lite meriter i den här bilden än det faktum att det är det första fotografiet som tagits och bevarats.

På grund av de tekniska problemen var exponeringen tvungen att pågå i åtta timmar, så solen på bilden hade tid att röra sig från öst till väst och tycktes skina på båda sidor av byggnaden på bilden. Det finns naturligtvis ingen komposition eftersom fotografering vid den tiden inte kunde ses som konst utan snarare som teknisk innovation.

Som jag har sagt tidigare, vid den tiden visste folk redan hur man projicerade bilder, de visste bara inte hur man skulle bevara och "spara" ljus. Niepce kom på idén att använda ett petroleumderivat som heter "Bitumen of Judea". Bitumen hårdnar med exponering för ljus så det ohärdade materialet tvättades sedan bort. Metallplattan, som var mediet som Niepce använde, polerades sedan och gav en negativ bild som sedan belades med bläck för att ge ett tryck. Ett av de många problemen med denna metod var att metallplattan var tung, dyr att producera och tog mycket tid att polera.

Lämna en kommentar