Vilket är grammatiskt korrekt? ’Om någon HAR ett foto’ eller ’Om någon HAR ett foto’? Varför?

Det obestämda pronomenet "Alla" som används här ska behandlas som en tredje person entall. så har är det lämpligaste verbet att följa. Denna ordlista hindrar dig från att ha liknande tvivel här efter:

alla dessa obestämda pronomen listade nedan ska betraktas som singular:

en annan, vem som helst, vem som helst, vardera, antingen, alla, alla, allt, lite, mycket, varken, ingen, ingen, ingenting, en, annan, någon, någon, något

Lämna en kommentar