Vilket är korrekt; “Jag skickar ett foto” eller “Jag skickade ett foto”?

Båda meningarna kan vara korrekta. Det beror verkligen på sammanhanget.

Jag skickar ett foto = närvarande enkelt.

Du använder presentera enkelt att prata om saker du gör regelbundet, som när du skickar ett foto till din vän varje vecka.

Om du vill uttrycka att du just nu skickar ett foto ska du använda ett nuvarande kontinuerligt (det händer just nu) och din mening skulle vara:

Jag skickar ett foto = nuvarande kontinuerligt

Jag skickade ett foto = tidigare enkelt.

Du använder mer än enkelt att prata om färdiga handlingar från det förflutna. Tiden är viktig här. Du vill uttrycka att du skickade fotot vid en viss tidpunkt tidigare.

Om du vill uttrycka att fotot har skickats av dig och mottagaren har fått det nu (tiden i det förflutna är mindre viktig, resultatet är huvudbudskapet), bör du använda en nuvarande perfekt och din mening skulle vara:

Jag har skickat ett foto = nuvarande perfekt

Lämna en kommentar