Vilket av följande är inte nödvändigt för fotosyntes: koldioxid, klorofyll, syre, solljus eller vatten?

Egentligen tror jag att tre av dessa saker inte är nödvändiga för alla typer av fotosyntes - klorofyll, för det finns andra pigment som kan fotosyntetisera, klorofyll är bara det vanligaste; och solljus, eftersom växter behöver ljusa fotoner för att fungera fotosyntes, men dessa fotoner kan komma från både elektrisk ljus och solljus. Och jag tror att jag har läst att det finns några få bakterier som fotosyntetiserar, men som köper sitt kol från något annat som CO2.

Och naturligtvis är syre inte alls nödvändigt för fotosyntes, det är det biprodukt av fotosyntes

Lämna en kommentar