Vilket filter ska jag använda för att fotografera förmörkelsen i augusti? Jag har en Nikkor 200-500mm (95mm filterstorlek).

Ett 10-stoppsfilter som Lee Big Stopper är sannolikt inte tillräckligt mörkt. Lee och andra tillverkare tillverkar också ett solförmörkelsefilter som är mycket mörkare än 10-stoppet. Det är den jag använder. Du kan ta bort den under den korta perioden av total förmörkelse, men du behöver det mörkaste filtret för en zoomad exponering av solen före och efter förmörkelsen, inklusive perioder med partiell förmörkelse. Det är inte värt att riskera kamerans sensor för att spara några dollar.

Lämna en kommentar