Vilket land har flest fotografer?

Jag är inte säker men min gissning skulle vara Kalifornien med Hollywood, Los Angeles och San Franscico som har behov av fotografering.

Andra möjligheter skulle vara New York och Washington, DC. Det senare verkar osannolikt, men det finns många fotografer som "läger" i kongressbyggnader och andra som anställs för att delta i de många fester och konferenser som sker i politiska kretsar.

Lämna en kommentar