Vilket straff är korrekt? “Vänligen skicka fotot” eller “Vänligen skicka fotot”?

För närvarande är frågan inramad som:

Vilket straff är korrekt? “Vänligen skicka fotot” eller “Vänligen skicka fotot”?

Eftersom detta för närvarande använder citat för att försöka avgränsa två sätt att formulera en fråga, är kommatecken felaktigt (eftersom en mening inte slutar med ett komma) och frågetecknet i slutet bör vara en period som den senare delen av frågan handlar om att ange två alternativ.

Jag kan inte förklara vad de två meningarna ska vara. De verkar vara identiska och spärrar felplacerad / missbrukad skiljetecken som, när de korrigeras (?), Kan leda till:

Vilken mening är korrekt: “Vänligen skicka fotot” eller “Vänligen skicka fotot”?

Jag antar, från de andra svaren, att frågeställaren har redigerat frågan upprepade gånger.

Lämna en kommentar