Vilket var det första färgfotot och när togs det?

Vårt första färg fotografi gjord av tre färger metod föreslagen av James Clerk Maxwell 1855, som togs 1861 av Thomas Sutton. Ämnet är en färgat band, vanligtvis beskrivs som en tartanband.

Thomas Sutton samarbetade med den teoretiska fysikern James Clerk Maxwell för att ta tre separata exponeringar av ett tartanband genom röda, gröna och blå filter. De utvecklade negativen projicerades genom separata magiska lyktor, med samma färgade filter, på en skärm för att skapa en enda bild vid Royal Institution i London och principen om färgfotografering föddes.

Det här är filtren.

På detta sätt projekterades det för att skapa färgfotot.

Lämna en kommentar