Visste du att framsidan av varje post i USA är fotograferad?

"Varje" post som behandlas genom det mekaniserade systemet förs genom det som kallas en "OCR" eller optisk kodläsare. På ett sätt är det ett fotografi men det hålls inte längre än att maskinen vet var man ska sortera det och minnet om det tappas. Så "Mails" på den nordamerikanska kontinenten (och troligen världen över) är några av de säkraste och privata (mycket större än e-post) e-postsystemen. Bortsett från den udda konstigheten i systemet eller någon som inte sätter rätt leveransadress eller kod, går det ganska smidigt. Nu lämnar någon som har onde avsikter vanligtvis bort sig eftersom de ofta inte lägger in korrekt information på artikeln och 99.9999% inte har någon returadress. Så för kostnaden för en stämpel och att hålla ditt brev under ett uns (28 g) vet ingen annan än din mottagare vad du har sagt.

Lämna en kommentar